Skip to main content

Application Study Days

The number of study days per school year is based on the number of days a child goes to childcare per week. The study days are valid for 1 school year.

1 study day with 1 day per week
2 study days if you take 2 days a week
3 study days if you take 3 days a week
4 study days with 4 days per week
5 study days if taken 5 days a week.

Opening hours at study days 8.30 am to 6.30 pm.

Conditions for study days:

 • BSO BOON only provides care during study days if at least 5 children are registered.
 • If a child is registered and does not appear, this day will be calculated as a study day.
 • Registration must take place at least two weeks in advance.

Extra study days (with at least 5 registrations)

 • If the school has more study days than the maximum days included in the agreement, or daycare for a study day that is not on the regular day of care, the contractor can purchase additional daycare.
 • The opening hours for the extra study days are from 8.30 am to 6.30 pm.
 • You will always be charged for 10 hours for a whole day.
 • You will always be charged for 3.5 hours for a morning (8.30 am to noon).
 • An afternoon is always charged for 6.5 hours (12 noon to 6.30 pm).

  Aanvraag kind (Child request) 1

  Naam kind (Child name) 1*

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)*

  School (School)*

  Aanvraag kind (Child request) 2

  Naam kind (Child name) 2

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)

  School (School)

  Aanvraag kind (Child request) 3

  Naam kind (Child name) 3

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)

  School (School)

  Opvang studiedag

  In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.
  Met een studiedag vangt BSO BOON de kinderen op bij de locatie BOON Escapade. De kinderen worden tot een maximum van 20 kinderen opgevangen in een groep in de leeftijdscategorie 4-13 jaar.
  Bij meer dan 20 aanmeldingen en minder dan 45 aanmeldingen zal BSO BOON opvangen aanbieden in de 2 leeftijdscategorie groepen, te weten; Mini’s – 4/7 jaar-maximaal 20 kinderen en Maxi’s 7-13 jaar- maximaal 24 kinderen.
  Wanneer er meer dan 48 kinderen aangemeld worden voor een incidentiele studiedag zal BSO BOON opvang aanbieden in de bekende 5 basisgroepen, te weten; Mini’s 1 – Mini’s 2 – Maxi’s 1 – Maxi’s 2 – Maxi’s 3.

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 1*

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 2

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 3

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 4

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 5

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 6

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 7

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 8

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Gegevens ouder (Data parents)

  Ouders/verzorger (Parents / Caretaker)*

  Email ouder(s)/ verzorger(s) (Email Parents / Caretaker)*

  Telefoon ouder(s)/ verzorger(s) (Phone Parents / Caretaker)*

  Naam Contractant (Contractor name)*

  Introductie
  In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

  Studiedagen
  Met een studiedag vangt BSO BOON de kinderen op bij de locatie BOON Escapade. De kinderen worden geplaatst in een gecombineerde, mini’s en maxi’s, BSO BOON groep.

  Bij ondertekenen van het aanvraagformulier voor de studiedag gaat u akkoord met deze ‘íncidentiele’ wijziging van de stamgroep. Het is aanvrager bekend dat deze aanvraag pas verwerkt kan worden indien het formulier compleet is ingevuld en aan de bij BSO BOON geldende spelregels is voldaan. Indien akkoord dan ontvangt verzoeker een e-mail ter bevestiging. Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen. (The applicant is aware that this application can only be processed if the form has been completed and the game rules applicable at BSO BOON have been complied with. If agreed, the applicant receives an e-mail for confirmation. Applicant irrevocably declares that he / she is authorized to make this application.)

  Akkoord door ouder verzorger (Agree by parent caretaker)

  Velden met een sterretje* zijn verplicht! (Fields with an asterisk * are mandatory!)

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, BSO BOON Amstelveen is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.