Rondleiding aanvragen

Gegevens Kind (Child data)

Naam kind (Child name)*

Geboortedatum kind (Date of birth of child)*

School (School)*

Gewenste Startdatum (Desired Start date)*

Welke dagen opvang gewenst (Which days of childcare desired)*
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Heeft U kind al op een dagopvang gezeten? (Have you already been a child on a day care)*

Zo ja, welke? (If yes which one)

Kennismaking (Introduction)

Kennismakingsgesprek (Introductory meeting)*

Datum gesprek (Date of conversation)*

Gewenste tijd (Desired time)*

Filiaal Escapade / Meerkamp (Branch Escapade / Meerkamp)

Gegevens Ouders (Data parents)

Ouders/verzorger (Parents / Caretaker)*

Email ouders /verzorger (Email Parents / Caretaker)*

Telefoon ouders/verzorger (Phone Parents / Caretaker)*

Het is de ouders/verzorgers bekend dat door BSO BOON de afspraak eerst per e-mail bevestigd wordt alvorens hij definitief is. BSO BOON beantwoordt deze kennismakingsaanvraag gewoonlijk binnen drie werkdagen. (It is known to the parents / caretakers that by BSO BOON the appointment is first confirmed by e-mail before it is final. BSO BOON usually answers this introductory request within three working days.)Velden met een sterretje* zijn verplicht! (Fields with an asterisk * are mandatory!)

Beste Ouder(s) / Verzorger(s),

Natuurlijk begrijpen wij van BSO BOON dat u, alvorens u uw kind(eren) aan ons toevertrouwt u eerst wil zien waar BSO BOON voor staat en wat de mogelijkheden zijn.

U kunt bij ons vrijblijvend een rondleiding aanvragen. Indien u al overtuigd bent kunt u ook direct uw kind bij ons inschrijven. Hierna volgt dan het kennismakingsgesprek en de rondleiding samen met uw kind.

BOON betekent BEWEGEN! Vanaf haar oprichting meer dan 10 jaar geleden is BOON marktleider geweest in het laten bewegen van uw en dus ook onze kinderen. Dus geen computerspellen etc. etc. Wel de nodige rustmomenten die ieder kind nodig heeft.

Bij BOON Escapade worden kinderen opvangen van alle scholen in Amstelveen.

Bij BOON bij de MEERKAMP worden kinderen van de volgende scholen geplaatst: Karel Eijkman, Triangel, Westwijzer, Cirkel, Pionier en Willem Alexander, Palet Zuid, Amsteltaal, Montessori de Linde.

Omdat wij u zo goed mogelijk te woord willen staan is het niet mogelijk zo maar bij ons te komen binnenlopen. U kunt ons voor een afspraak bellen te. 020 4721300/1, dat is het eenvoudigste omdat dan meteen de afspraak gemaakt kan worden. Het kan natuurlijk ook door onderstaand formulier in te vullen waarna wij op zeer korte termijn, binnen 24 uur, contact met u opnemen.

Omdat wij u zo goed mogelijk te woord willen staan is het niet mogelijk zo maar bij ons te komen binnenlopen. U kunt ons voor een afspraak bellen te. 020 4721300/1, dat is het eenvoudigste omdat dan meteen de afspraak gemaakt kan worden. Het kan natuurlijk ook door onderstaand formulier in te vullen waarna wij op zeer korte termijn, binnen 24 uur, contact met u opnemen.