Skip to main content

Aanvraag Studiedag bij BSO BOON

Het aantal studiedagen per schooljaar is gebaseerd op het aantal dagen dat een kind per week naar de opvang gaat. De studiedagen zijn geldig gedurende 1 schooljaar.

1 studiedag bij afname 1 dag per week
2 studiedagen bij afname 2 dagen per week
3 studiedagen bij afname 3 dagen per week
4 studiedagen bij afname 4 dagen per week
5 studiedagen bij afname 5 dagen per week.

Openingstijden bij studiedagen 8.30 uur tot 18.30 uur.

Voorwaarden voor studiedagen:

 • BSO BOON verzorgt uitsluitend opvang bij studiedagen als er minimaal 5 kinderen zijn aangemeld.
 • Indien een kind aangemeld is en niet verschijnt, wordt deze dag wel als studiedag berekend.
 • Aanmelden moet uiterlijk twee weken van te voren plaats vinden.

Extra studiedagen (bij min. 5 aanmeldingen)

 • Indien de school meer studiedagen heeft dan de maximaal in de overeenkomst opgenomen dagen, of opvang voor een studiedag die niet op de vaste opvang dag is, kan de contractant extra opvang inkopen.
 • De openingstijden voor de extra studiedagen zijn van 8.30 uur tot 18.30 uur.
 • Voor een hele dag wordt altijd 10 uur in rekening gebracht.
 • Voor een ochtend wordt altijd 3,5 uur in rekening gebracht (8.30 uur tot 12.00 uur).
 • Voor een middag wordt altijd 6,5 uur in rekening gebracht (12.00 uur tot 18.30 uur).

  Aanvraag kind (Child request) 1

  Naam kind (Child name) 1*

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)*

  School (School)*

  Aanvraag kind (Child request) 2

  Naam kind (Child name) 2

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)

  School (School)

  Aanvraag kind (Child request) 3

  Naam kind (Child name) 3

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)

  School (School)

  Opvang studiedag

  In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.
  Met een studiedag vangt BSO BOON de kinderen op bij de locatie BOON Escapade. De kinderen worden tot een maximum van 20 kinderen opgevangen in een groep in de leeftijdscategorie 4-13 jaar.
  Bij meer dan 20 aanmeldingen en minder dan 45 aanmeldingen zal BSO BOON opvangen aanbieden in de 2 leeftijdscategorie groepen, te weten; Mini’s – 4/7 jaar-maximaal 20 kinderen en Maxi’s 7-13 jaar- maximaal 24 kinderen.
  Wanneer er meer dan 48 kinderen aangemeld worden voor een incidentiele studiedag zal BSO BOON opvang aanbieden in de bekende 5 basisgroepen, te weten; Mini’s 1 – Mini’s 2 – Maxi’s 1 – Maxi’s 2 – Maxi’s 3.

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 1*

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 2

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 3

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 4

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 5

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 6

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 7

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Extra opvang studiedag (Extra reception study day) 8

  Vanaf Tijd (From Time)*

  Gegevens ouder (Data parents)

  Ouders/verzorger (Parents / Caretaker)*

  Email ouder(s)/ verzorger(s) (Email Parents / Caretaker)*

  Telefoon ouder(s)/ verzorger(s) (Phone Parents / Caretaker)*

  Naam Contractant (Contractor name)*

  Introductie
  In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

  Studiedagen
  Met een studiedag vangt BSO BOON de kinderen op bij de locatie BOON Escapade. De kinderen worden geplaatst in een gecombineerde, mini’s en maxi’s, BSO BOON groep.

  Bij ondertekenen van het aanvraagformulier voor de studiedag gaat u akkoord met deze ‘íncidentiele’ wijziging van de stamgroep. Het is aanvrager bekend dat deze aanvraag pas verwerkt kan worden indien het formulier compleet is ingevuld en aan de bij BSO BOON geldende spelregels is voldaan. Indien akkoord dan ontvangt verzoeker een e-mail ter bevestiging. Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen. (The applicant is aware that this application can only be processed if the form has been completed and the game rules applicable at BSO BOON have been complied with. If agreed, the applicant receives an e-mail for confirmation. Applicant irrevocably declares that he / she is authorized to make this application.)

  Akkoord door ouder verzorger (Agree by parent caretaker)

  Velden met een sterretje* zijn verplicht! (Fields with an asterisk * are mandatory!)

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.