Vakantie inschrijvingen van BSO BOON

De meivakantie 2020 van BSO BOON Amstelveen
(Onder voorbehoud i.v.m. coronavirus)

Wanneer: Dinsdag 28 april 2020 t/m donderdag 7 mei 2020
LET OP: Maandag 27 april (Koningsdag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten i.v.m. officiële feestdagen dit jaar.
Waar: Gezamenlijke opvang bij BOON ESCAPADE.
Tijd: Brengen tussen 08:00 – 09:30 uur.
Ophalen vanaf 16:30 uur.
Andere tijden in overleg met de vestigingsmanager.

Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 12 april 2020

STAMGROEPEN in de MEIVAKANTIE 2020

Introductie
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?
Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

  • Bij onderbezetting van de groepen;
  • Tijdens vakanties;
  • Bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.
MINIMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Mini’s 1

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in de Mini’s 2OpenGezamenlijke opvang in Mini’s 2

Mini’s 2

ESC

OpenOpenOpenOpenOpen
MAXI’SMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Maxi’s 1

ESC + MK

OpenOpenOpenOpenOpen

Maxi’s2

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1

Maxi’s 3

ESC

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s  1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1

Tijdens de meivakantie op maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020 worden de kinderen van de locatie BOON bij DE MEERKAMP opgevangen bij BOON ESCAPADE. Tevens worden de groepen intern samengevoegd op locatie de Escapade. Voor deze “incidentele” samengevoegde stamgroep van uw kind geeft u bij inschrijven voor de meivakantie toestemming.

Wanneer uw kind op een andere groep geplaatst wordt vanwege een extra dag, dan zal u hiervoor apart toestemming gevraagd worden.

Vergeten in te schrijven?

  • Bij niet tijdig inschrijven kan BSO BOON Amstelveen niet garanderen dat het kind toegelaten kan worden ondanks het feit dat het om een z.g. vaste opvang dag gaat. Het leider/kind ratio laten dat soms niet toe.
  • Indien de contractant vergeten heeft het kind tijdig, of helemaal, aan te melden dan kan dat, indien er plaats is, altijd nog telefonisch voor 9.00 uur ‘s morgens op de dag zelf gebeuren. (Tel. 020-4721300). In dat geval wordt er een toeslag berekend.
  • Wanneer een kind onaangemeld naar BSO BOON Amstelveen gebracht wordt zal het kind bij de voordeur geweigerd worden en aan de verzorger/contractant mee worden gegeven.

Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 12 april 2020

Vakantie inschrijving gesloten

Inschrijving, Registration

Naam kind, Name child 1*

Stamgroep, Tribe group

Naam kind, Name child 2

Stamgroep, Tribe group

Naam kind, Name child 3

Stamgroep, Tribe group

Naam kind, Name child 4

Stamgroep, Tribe group

Bijzonderheden/ allergieën, Details / allergies

Keuze dagen vakantie

In het onderstaande schema kunt u met de volgende letters aangeven welk(e) dag(en) uw kind(eren) naar de opvang komen: V = vaste dag / E = extra dag, In the diagram below you can indicate with the following letters which day (s) your child (ren) will come to the daycare: V = fixed day / E = extra day

Dinsdag 28 april
Woensdag 29 april
Donderdag 30 april
Vrijdag 1 mei

Keuze dagen Week, Choice days Week 2:

Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
LET OP: Dinsdag 5 mei gesloten i.v.m. officiële feestdag dit jaar,
Woensdag 6 mei
Donderdag 7 mei
Vrijdag 8 mei

Ruildagen zijn in de vakantie niet mogelijk. Het programma is onder voorbehoud van het weer.
Exchange days are not possible during the holidays. The program is subject to the weather.

Gegevens ouder, data parents

Ouders/verzorger, Parents / Caregiver

Email ouder(s)/ verzorger(s), Parents / Caregiver

Telefoon ouder(s)/ verzorger(s), Phone Parents / Caregiver

Naam Contractant, Name Contractor

Akkoord door ouder verzorger, Agreement by parent carer
Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen, The applicant declares irrevocably that he / she is authorized to make this application.Velden met een sterretje* zijn verplicht! Fields with an asterisk * are required!

BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, BSO BOON Amstelveen is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.