De Herfstvakantie 2019 van BSO BOON

Wanneer:  Maandag 21 oktober 2019 t/m Vrijdag 25 oktober 2019.
Waar:  Gezamenlijke opvang bij BOON Escapade.
Tijd: Brengen tussen 08:00 – 09:30 uur.
Ophalen vanaf 16:30 uur.
Andere tijden in overleg met de vestigingsmanager.
Inschrijven is mogelijk tot en met Maandag 7 oktober 2019

STAMGROEPEN in de HERFSTVAKANTIE

Introductie
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’  genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?
Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

  • Bij onderbezetting van de groepen;
  • Tijdens vakanties;
  • Bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.
MINIMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Mini’s 1

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in de Mini’s 2OpenGezamenlijke opvang in Mini’s 2
Mini’s 2

ESC

OpenOpenOpenOpenOpen
MAXI’SMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Maxi’s 1

ESC + MK

OpenOpenOpenOpenOpen
Maxi’s2

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1
Maxi’s 3

ESC

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s  1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1

Tijdens de herfstvakantie op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen van de locatie BOON bij de Meerkamp opgevangen bij BOON Escapade. Tevens worden er op de woensdag en vrijdag groepen intern samengevoegd op locatie de Escapade. Voor deze “incidentele” samengevoegde stamgroep van uw kind geeft u bij inschrijven voor de herfstvakantie toestemming.

Wanneer uw kind op een andere groep geplaatst wordt vanwege een extra dag, dan zal u hiervoor apart toestemming gevraagd worden.

Vergeten in te schrijven?

  • Bij niet tijdig inschrijven kan BSO BOON niet garanderen dat het kind toegelaten kan worden ondanks het feit dat het om een z.g. vaste opvang dag gaat. Het leider/kind ratio laten dat soms niet toe.
  • Indien de contractant vergeten heeft het kind tijdig, of helemaal, aan te melden dan kan dat, indien er plaats is, altijd nog telefonisch voor 9.00 uur ‘s morgens op de dag zelf gebeuren. (Tel. 020-4721300). In dat geval wordt er een toeslag berekend.
  • Wanneer een kind onaangemeld naar BSO BOON gebracht wordt zal het kind bij de voordeur geweigerd worden en aan de verzorger/contractant mee worden gegeven.

Inschrijving / Registration

Naam kind / Name child 1*

Stamgroep / Tribe group

Naam kind / Name child 2

Stamgroep / Tribe group

Naam kind / Name child 3

Stamgroep / Tribe group

Naam kind / Name child 4

Stamgroep / Tribe group

Bijzonderheden/ allergieën / Details / allergies

Keuze dagen Herfstvakantie / Choice days Autumn vacation

In het onderstaande schema kunt u met de volgende letters aangeven welk(e) dag(en) uw kind(eren) naar de opvang komen: V = vaste dag / E = extra dag / In the schedule below you can indicate with the following letters which day (s) your child (ren) will come to the daycare: V = fixed day / E = extra day

Maandag / Monday 21 okt
Dinsdag / Tuesday 22 okt
Woensdag / Wednesday 23 okt
Donderdag / Thursday 24 okt
Vrijdag / Friday 25 okt

Bij een Ruil Dag of Extra Dag ontvangt u bericht of deze daadwerkelijk is door te voeren. Ruildagen kunnen uitsluitend plaatsvinden in dezelfde week. Het programma is onder voorbehoud van het weer. / With a Trade Day or Extra Day you will receive a message whether it can actually be implemented. Exchange days can only take place in the same week. The program is subject to the weather.

Gegevens ouder / Data older

Ouders/verzorger / Parents / caregiver

Email ouder(s)/ verzorger(s) / Email parent (s) / guardian (s)

Telefoon ouder(s)/ verzorger(s) / Telephone parent (s) / caregiver (s)

Naam Contractant / Name Contractor

Akkoord door ouder verzorger / Agreement by parent carer

Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen. / The applicant declares irrevocably that he / she is authorized to make this application.Velden met een sterretje* zijn verplicht! / Fields with an asterisk * are required!