De Zomervakantie 2019 van BSO BOON

Wanneer:  Maandag 15 juli 2019 t/m Vrijdag 23 augustus 2019.
Waar:  Gezamenlijke opvang bij BOON Escapade.
Tijd: Brengen tussen 08:00 – 09:30 uur.
Ophalen vanaf 16:30 uur.
Andere tijden in overleg met de vestigingsmanager.

Inschrijven is mogelijk tot en met Zondag 16 juni 2019

STAMGROEPEN in de ZOMERVAKANTIE

Introductie
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’  genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?
Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

  • Bij onderbezetting van de groepen;
  • Tijdens vakanties;
  • Bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.
MINIMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Mini’s 1

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in de Mini’s 2OpenGezamenlijke opvang in Mini’s 2
Mini’s 2

ESC

OpenOpenOpenOpenOpen
MAXI’SMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Maxi’s 1

ESC + MK

OpenOpenOpenOpenOpen
Maxi’s2

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1
Maxi’s 3

ESC

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s  1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1

Tijdens de zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen van de locatie BOON bij de Meerkamp opgevangen bij BOON Escapade.
Tevens worden er op de woensdag en vrijdag groepen intern samengevoegd.
Voor deze “incidentele” samengevoegde stamgroep van uw kind geeft u bij inschrijven voor de zomervakantie toestemming.

Wanneer uw kind op een andere groep geplaatst wordt vanwege een extra dag, dan zal u hiervoor apart toestemming gevraagd worden.

Let op!
Extra dag in de zomervakantie.
Als er een extra dag in de zomervakantie wordt afgenomen wordt deze in rekening gebracht, à €78,65 per dag.

Inschrijving gesloten