De Kerstvakantie 2019 van BSO BOON

Wanneer:  Maandag 23 december, dinsdag 24 december, donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari.
Waar:  Gezamenlijke opvang bij BOON Escapade.
Tijd: Brengen tussen 08:00 – 09:30 uur.
Ophalen vanaf 16:30 uur.
Andere tijden in overleg met de vestigingsmanager.
Inschrijven is mogelijk tot en met Woensdag 11 december 2019

!!! LET OP: Op dinsdag 24 december sluiten wij om 15:30 i.v.m kerstavond !!!

STAMGROEPEN in de KERSTVAKANTIE 2019

Introductie
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’  genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?
Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

  • Bij onderbezetting van de groepen;
  • Tijdens vakanties;
  • Bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.
MINIMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Mini’s 1

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in de Mini’s 2OpenGezamenlijke opvang in Mini’s 2
Mini’s 2

ESC

OpenOpenOpenOpenOpen

 

MAXI’SMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Maxi’s 1

ESC + MK

OpenOpenOpenOpenOpen
Maxi’s2

ESC + MK

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1
Maxi’s 3

ESC

OpenOpenGezamenlijke opvang in Maxi’s  1OpenGezamenlijke opvang in Maxi’s 1

Tijdens de kerstvakantie op maandag 23 december, dinsdag 24 december, donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari worden de kinderen van de locatie BOON bij de Meerkamp opgevangen bij BOON Escapade. Tevens worden de groepen intern samengevoegd op locatie de Escapade. Voor deze “incidentele” samengevoegde stamgroep van uw kind geeft u bij inschrijven voor de kerstvakantie toestemming.

Wanneer uw kind op een andere groep geplaatst wordt vanwege een extra dag, dan zal u hiervoor apart toestemming gevraagd worden.

Vergeten in te schrijven?

  • Bij niet tijdig inschrijven kan BSO BOON niet garanderen dat het kind toegelaten kan worden ondanks het feit dat het om een z.g. vaste opvang dag gaat. Het leider/kind ratio laten dat soms niet toe.
  • Indien de contractant vergeten heeft het kind tijdig, of helemaal, aan te melden dan kan dat, indien er plaats is, altijd nog telefonisch voor 9.00 uur ‘s morgens op de dag zelf gebeuren. (Tel. 020-4721300). In dat geval wordt er een toeslag berekend.
  • Wanneer een kind onaangemeld naar BSO BOON gebracht wordt zal het kind bij de voordeur geweigerd worden en aan de verzorger/contractant mee worden gegeven.

Inschrijven is mogelijk tot en met Woensdag 11 december 2019

Inschrijving, Registration

Naam kind, Name child 1*

Stamgroep, Tribe group

Naam kind, Name child 2

Stamgroep, Tribe group

Naam kind, Name child 3

Stamgroep, Tribe group

Naam kind, Name child 4

Stamgroep, Tribe group

Bijzonderheden/ allergieën, Details / allergies

Keuze dagen vakantie

In het onderstaande schema kunt u met de volgende letters aangeven welk(e) dag(en) uw kind(eren) naar de opvang komen: V = vaste dag / E = extra dag, In the diagram below you can indicate with the following letters which day (s) your child (ren) will come to the daycare: V = fixed day / E = extra day

Week 52

Maandag 23 dec, Monday 23 dec 2019
Dinsdag 24 dec, Tuesday 24 dec

Week 1

Donderdag 2 jan, Thursday 2 jan 2020
Vrijdag 3 jan, Friday 3 jan 2020

Ruildagen zijn in de vakantie niet mogelijk. Het programma is onder voorbehoud van het weer.
Exchange days are not possible during the holidays. The program is subject to the weather.
Als tijdens de vakantie een extra dag wordt afgenomen, wordt deze in rekening gebracht á €80,85
If an extra day is taken during the holidays, it will be charged at € 80.85

Gegevens ouder, data parents

Ouders/verzorger, Parents / Caregiver

Email ouder(s)/ verzorger(s), Parents / Caregiver

Telefoon ouder(s)/ verzorger(s), Phone Parents / Caregiver

Naam Contractant, Name Contractor

Akkoord door ouder verzorger, Agreement by parent carer
Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen, The applicant declares irrevocably that he / she is authorized to make this application.Velden met een sterretje* zijn verplicht! Fields with an asterisk * are required!