Skip to main content
Vakantie bij BSO BOON

De Meivakantie 2023 bij BSO BOON

Wanneer: Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Waar: Opvang bij BOON ESCAPADE.
Tijd: Brengen tussen 08:00 – 09:30 uur.
Ophalen vanaf 16:30 uur i.v.m. activiteitenprogramma.

Andere tijden in overleg met de vestigingsmanager.

Inschrijven kan t/m dinsdag 11 april 2023!

Let op: Wanneer een kind onaangemeld naar BSO BOON Amstelveen wordt gebracht zal het kind bij de voordeur geweigerd worden en aan de verzorger/contractant mee worden gegeven i.v.m. het niet kunnen waarborgen van het kind/leider ratio.

STAMGROEPEN in deze vakantie

Introductie
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?
Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

Bij onderbezetting van de groepen;
Tijdens vakanties;

Bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Mini 1 Open Open Gezamenlijke opvang in mini 3 Open Gezamenlijke opvang in mini 3
Mini 2 Open Open Gezamenlijke opvang in mini 3 Open Gezamenlijke opvang in mini 3
Mini 3 Open Open Gezamenlijke opvang in mini 3 Open Gezamenlijke opvang in mini 3
Maxi 1 Open Open Gezamenlijke opvang in maxi 2 Open Gezamenlijke opvang in maxi 2
Maxi 2 Open Open Gezamenlijke opvang in maxi 2 Open Gezamenlijke opvang in maxi 2
Maxi 3 Open Open Gezamenlijke opvang in maxi 2 Open Gezamenlijke opvang in maxi 2

Als je nog vragen hebt hoor ik die graag.

Wanneer uw kind op een andere groep geplaatst wordt vanwege een extra dag, dan zal u hiervoor apart toestemming gevraagd worden.

Vergeten in te schrijven?

 • Bij niet tijdig inschrijven kan BSO BOON Amstelveen niet garanderen dat het kind toegelaten kan worden ondanks het feit dat het om een z.g. vaste opvang dag gaat. Het leider/kind ratio laten dat soms niet toe.
 • Indien de contractant vergeten heeft het kind tijdig, of helemaal, aan te melden dan kan dat, indien er plaats is, altijd nog telefonisch voor 9.00 uur ‘s morgens op de dag zelf gebeuren. (Tel. 020 – 47 21 300). In dat geval wordt er een toeslag berekend.
 • Wanneer een kind onaangemeld naar BSO BOON Escapade, Amstelveen gebracht wordt zal het kind bij de voordeur geweigerd worden en aan de verzorger/contractant mee worden gegeven.

LET OP!!

Begrip “Vakantie(opvang)”

 • Onder vakantiedagen wordt verstaan: alle vrije dagen die opgenomen zijn in het door het ministerie landelijke opgestelde vakantieoverzicht voor het basisonderwijs.
 • Contractant heeft recht op de hele dag opvang voor de dagen die contractueel zijn overeengekomen, tevens moet hier WEL voor worden ingeschreven.

Aanvragen Vakantieopvang

 • Inschrijven moet voor elke vakantie, een bepaalde periode, via website www.bsoboon.nl > vakantie
 • Op het inschrijfformulier staat duidelijk tot welke datum, uiterlijk, kan worden ingeschreven.
 • Het programma voor de vakantie wordt ca. 1 weken van tevoren aan contractant gestuurd.
 • Na inschrijving ontvangt contract altijd een bevestigingsmail, deze niet ontvangen na de inschrijving? Neem dan contact op via info@bsoboon.nl
 • Bevestigingsmail geeft tevens toegang tot BSO BOON op de ingeschreven dagen tijdens de vakantie.

I.V.M. EXTRA DAGEN

 • Contractant kan via het inschrijfformulier voor de vakantie een extra vakantiedag aanvragen. Pas na sluiting van de inschrijfperiode ontvangt contractant of deze dag akkoord is i.v.m. begeleider/kind ratio.
 • Als tijdens de vakantie een extra dag wordt afgenomen, wordt deze in rekening gebracht á €93,98.

Inschrijven Meivakantie gesloten

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.