Vakantie inschrijvingen

De kerstvakantie bij BSO BOON Amstelveen

Wanneer: van maandag 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022
Waar: Opvang bij BOON ESCAPADE.
Tijd: Brengen tussen 08:00 – 09:30 uur.
Ophalen vanaf 16:30 uur.
Andere tijden in overleg met de vestigingsmanager.

Op vrijdag 24 december kerstavond sluit BSO BOON om 15:30 uur.
Op vrijdag 31 december oudjaarsdag sluit BSO BOON om 15:30 uur

Inschrijven kan tot 3 dec!

Wanneer een kind onaangemeld naar BSO BOON Amstelveen wordt gebracht zal het kind bij de voordeur geweigerd worden en aan de verzorger/contractant mee worden gegeven i.v.m. het niet kunnen waarborgen van het kind/leider ratio.

STAMGROEPEN in deze vakantie

Introductie
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?
Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

Bij onderbezetting van de groepen;
Tijdens vakanties;

Bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Mini 1OpenOpenGezamenlijke opvang in mini 3OpenGezamenlijke opvang in mini 3
Mini 2OpenOpenGezamenlijke opvang in mini 3OpenGezamenlijke opvang in mini 3
Mini 3OpenOpenGezamenlijke opvang in mini 3OpenGezamenlijke opvang in mini 3
Maxi 1OpenOpenGezamenlijke opvang in maxi 2OpenGezamenlijke opvang in maxi 2
Maxi 2OpenOpenGezamenlijke opvang in maxi 2OpenGezamenlijke opvang in maxi 2
Maxi 3OpenOpenGezamenlijke opvang in maxi 2OpenGezamenlijke opvang in maxi 2

Als je nog vragen hebt hoor ik die graag.

Wanneer uw kind op een andere groep geplaatst wordt vanwege een extra dag, dan zal u hiervoor apart toestemming gevraagd worden.

Vergeten in te schrijven?

 • Bij niet tijdig inschrijven kan BSO BOON Amstelveen niet garanderen dat het kind toegelaten kan worden ondanks het feit dat het om een z.g. vaste opvang dag gaat. Het leider/kind ratio laten dat soms niet toe.
 • Indien de contractant vergeten heeft het kind tijdig, of helemaal, aan te melden dan kan dat, indien er plaats is, altijd nog telefonisch voor 9.00 uur ‘s morgens op de dag zelf gebeuren. (Tel. 020 – 47 21 300). In dat geval wordt er een toeslag berekend.
 • Wanneer een kind onaangemeld naar BSO BOON Escapade, Amstelveen gebracht wordt zal het kind bij de voordeur geweigerd worden en aan de verzorger/contractant mee worden gegeven.

LET OP!!

Begrip “Vakantie(opvang)”

 • Onder vakantiedagen wordt verstaan: alle vrije dagen die opgenomen zijn in het door het ministerie landelijke opgestelde vakantieoverzicht voor het basisonderwijs.
 • Contractant heeft recht op de hele dag opvang voor de dagen die contractueel zijn overeengekomen, tevens moet hier WEL voor worden ingeschreven.

Aanvragen Vakantieopvang

 • Inschrijven moet voor elke vakantie, een bepaalde periode, via website www.bsoboon.nl > vakantie
 • Op het inschrijfformulier staat duidelijk tot welke datum, uiterlijk, kan worden ingeschreven.
 • Het programma voor de vakantie wordt ca. 3 weken van tevoren aan contractant gestuurd.
 • Na inschrijving ontvangt contract altijd een bevestigingsmail, deze niet ontvangen na de inschrijving? Neem dan contact op via info@bsoboon.nl
 • Bevestigingsmail geeft tevens toegang tot BSO BOON op de ingeschreven dagen tijdens de vakantie.

I.V.M. DE PRIJSVERANDERING

 • Contractant kan via het inschrijfformulier voor de vakantie een extra vakantiedag aanvragen. Pas na sluiting van de inschrijfperiode ontvangt contractant of deze dag akkoord is i.v.m. begeleider/kind ratio.
 • Als tijdens de vakantie een extra dag wordt afgenomen, wordt deze in rekening gebracht á €50.

Kerstvakantie geopend

  Inschrijving, Registration

  Naam kind, Name child 1*

  Stamgroep, Tribe group

  Naam kind, Name child 2

  Stamgroep, Tribe group

  Naam kind, Name child 3

  Stamgroep, Tribe group

  Naam kind, Name child 4

  Stamgroep, Tribe group

  Bijzonderheden/ allergieën, Details / allergies

  Keuze dagen vakantie/ Choice days holiday

  In het onderstaande schema kunt u met de volgende letters aangeven welk(e) dag(en) uw kind(eren) naar de opvang komen: V = vaste dag / E = extra dag, In the diagram below you can indicate with the following letters which day (s) your child (ren) will come to the daycare: V = fixed day / E = extra day

  Week 52

  Maandag 27 dec, Monday dec 27, 2021
  Dinsdag 28 dec, Tuesday dec 28
  Woensdag 29 dec, Wednesday dec 29
  Donderdag 30 dec, Thursday dec 30
  Vrijdag 31 dec/ Friday dec 31

  Week 1

  Maandag 3 jan, Monday 3 January 2022
  Dinsdag 4 jan, Tuesday 4 January
  Woensdag 5 jan, Wednesday 5 January
  Donderdag 6 jan, Thursday 6 January
  Vrijdag 7 jan/ Friday 7 January

  Ruildagen zijn in de vakantie niet mogelijk. Het programma is onder voorbehoud van het weer.
  Exchange days are not possible during the holidays. The program is subject to the weather.
  Als tijdens de vakantie een extra dag wordt afgenomen, wordt deze in rekening gebracht á €80,85
  If an extra day is taken during the holidays, it will be charged at € 80.85

  Gegevens ouder, data parents

  Ouders/verzorger, Parents / Caregiver

  Email ouder(s)/ verzorger(s), Parents / Caregiver

  Telefoon ouder(s)/ verzorger(s), Phone Parents / Caregiver

  Naam Contractant, Name Contractor

  Akkoord door ouder verzorger, Agreement by parent carer
  Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen, The applicant declares irrevocably that he / she is authorized to make this application.  Velden met een sterretje* zijn verplicht! Fields with an asterisk * are required!

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.