Voorjaarsvakantie 2019

Wanneer: Maandag 18  t/m Vrijdag 22 februari 2019
Waar: Gezamenlijke opvang bij BOON Escapade
Tijd: Brengen tussen 08:00 – 09:30 uur
Ophalen: vanaf 16:30 uur
Andere tijden in overleg met de vestigingsmanager
Inschrijven is mogelijk tot en met Woensdag 30 Januari

STAMGROEPEN in de VOORJAARSVAKANTIE

Introductie
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?

Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

  • Bij onderbezetting van de groepen;
  • Tijdens vakanties;
  • Bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.

indeling voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie  worden de kinderen van de locatie BOON bij de Meerkamp opgevangen bij BOON Escapade.
Tevens worden er op de woensdag en vrijdag groepen samengevoegd. Voor deze “incidentiele” andere stamgroep van uw kind geeft u bij inschrijven voor de voorjaarsvakantie toestemming. Op het inschrijfformulier alleen de mogelijkheid voor een V (vaste Dag) of een E (extra dag). Ruildagen zijn niet meer mogelijk.

Kerstvakantie 2018

Inschrijving gesloten