Kind

Inschrijven

Wijziging

Overeenkomst

Opzeggen (Deel)

Overeenkomst

Aanvraag

Studiedag

Aanvraag

Extra dag

Aanvraag

Extern vervoer

Zelfstandigheids

verklaring

Aanvraag

Ruildag

Hier worden de invulformulieren weergegeven u behoeft ze slechts in te vullen en daarna op ‘verzenden’ te drukken en u ontvangt dan op heel korte termijn de bevestiging en/of acceptatie van uw aanvraag.

Wijzigingen van de overeenkomst kunt u via het wijzigingsformulier aangeven. U ontvangt van BOON per email de benodigde papieren voor ondertekening.

formulieren

Opzeggen van de hele overeenkomst kunt u met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee kalendermaanden beëindigen.

Opzegging kan middels het officiële opzeggingsformulier, deze kunt u digitaal invullen en ondertekenen.