Basisgroepen

Op de buitenschoolse opvang worden de kinderen opgevangen in een basisgroep. Een basisgroep is een vaste groep waarin de kinderen van de buitenschoolse opvang zijn ingedeeld, maar is niet gekoppeld aan een fysieke ruimte. Meerdere basisgroepen kunnen zodoende samen in een grote ruimte vertoeven. Voor kinderen en ouders is inzichtelijk van welke ruimte(s) de basisgroep gebruik maakt.

Elke basisgroep kent een team van vaste pedagogisch medewerkers, het streven is een vast team van maximaal vier medewerkers. Deze vaste medewerkers zijn het aanspreekpunt voor ouders. Er wordt gestreefd naar goed personeelsbeleid zodat een vaste pedagogisch medewerker bij o.a. langdurige ziekte of verlof structureel vervangen wordt. Samen zijn in een groep is van wezenlijk belang om kinderen op een natuurlijke wijze te leren in een vrije situatie in een groep te functioneren. De BSO is daarvoor een geweldige “proeftuin”.

Opendeurenbeleid

De BSO kent meerdere ruimtes en maakt gebruik van een opendeurbeleid. Op de BSO wordt open gewerkt. Dit houdt in dat de kinderen de ruimte hebben om overal, in de eigen leeftijdscategorie of algemene ruimtes,  te spelen waar ze willen en met wie ze willen. De ruimte waar de basisgroepen zich bevinden is zo ingericht dat alle leeftijden hier een uitdaging kunnen vinden voor hun spel.

Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van BOON bij DE MEERKAMP – zoals vermeld – bij BOON ESCAPADE opgevangen. Ook dit is een vorm van open werken. De kinderen kunnen dan gebruikmaken van de ruimte en het materiaal van BOON ESCAPADE  Amstelveen. En ook komen ze op deze manier andere klasgenootjes of vriendjes tegen waar ze mee kunnen spelen.

Groepen

BSO BOON Amstelveen werkt op dit moment met 5 basisgroepen verdeeld over 2 leeftijdscategorieën (horizontale groepen).

Mini’s

Maxi’s

4 – 7 jaar

7 – 12 jaar

Mini’s 1
Mini’s 2

Maxi’s 1
Maxi’s 2
Maxi’s 3

Bij BOON ESCAPADE kunnen er maximaal 150 kinderen en bij BOON bij DE MEERKAMP kunnen er maximaal 120 kinderen per dag opgevangen worden in de leeftijd 4 – 13 jaar

Bij BSO BOON zijn de volgende groepen geopend.

  • Op woensdag en vrijdag is BOON bij DE MEERKAMP gesloten en is er gezamenlijke opvang op de locatie BOON ESCAPADE .
  • De kinderen van BOON bij DE MEERKAMP worden in dezelfde (naam) groep opgevangen op de locatie BOON ESCAPADE .

BOON ESCAPADE

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Mini’s 1

OpenOpenOpenOpenOpen

Mini’s 2

OpenOpenOpenOpenOpen

Maxi’s 1

OpenOpen

Open

OpenOpen

Maxi’s 2

OpenOpenOpenOpenOpen

Maxi’s 3

OpenOpenOpenOpen

Open

BOON bij DE MEERKAMP

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Mini’s 1

OpenOpenDichtOpenDicht

Maxi’s 1

OpenOpenDichtOpenDicht

Maxi’s 2

OpenOpenDichtOpenDicht