Skip to main content

Tarieven voor het jaar 2024

Nieuwe prijslijst 2024
kinderopvangtoeslag

Incassodatum
BSO BOON incasseert op de 22ste van de maand de opvangkosten voor uw kind voor de daaropvolgende maand per automatische incasso.

Toeslag berekening
U kunt via de belastingdienst uitrekenen wat de buitenschoolse opvang netto kost via Proefberekening kinderopvangtoeslag, of via de onafhankelijke website www.kostenkinderopvang.nl. Iedere verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze berekeningen wijst de BSO BOON af.

Tegemoetkoming Belastingdienst
U kunt een tegemoetkoming aanvragen bij de belastingdienst. U kunt het formulier downloaden via www.toeslagen.nl of aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst betaalt altijd rechtstreeks aan u.