Skip to main content

  Inschrijfformulier vakantieopvang

  Holiday care registration form

  De ondergetekenden, The undersigned BSO BOON;

  Contractant (Contractant)*

  Adres (Street)*

  Postcode / Woonplaats (Zipcode / City)*

  Email adres (Email)*

  Telefoon (Phone)*

  In aanmerking nemende dat contractant gebruik wenst te maken van de vakantieopvang bij BSO BOON op het vestigingsadres: Escapade 9, 1183 NM te Amstelveen. Zijn als volgt overeengekomen:

  Voornaam kind (name child)*

  Achternaam kind (Family name child)*

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)*

  Wenst op de volgende dagen vakantieopvang (Kruis aan wanneer opvang gewenst is). Would you like holiday care on the following days (please tick if care is required)

  Voorjaarsvakantie (Spring break)
  Week 1, Datum (Date)

  Meivakantie (May holiday)
  Week 1, Datum (Date)

  Week 2, Datum (Date)

  Zomervakantie (Summer vacation)
  Week 1, Datum (Date)

  Week 2, Datum (Date)

  Week 3, Datum (Date)

  Week 4, Datum (Date)

  Week 5, Datum (Date)

  Week 6, Datum (Date)

  Herfstvakantie (Autumn break)
  Week 1, Datum (Date)

  Kerstvakantie (Christmas break)
  Week 1, Datum (Date)

  Week 2, Datum (Date)

  Totale aantal af te nemen vakantieopvang dagen:
  Total number of holiday care days to be taken
  Totale kosten dagen ad € 120,- = Totaal:
  Total costs for days of € 120 = Total: €

  Ondergetekende, Ik ben akkoord met de prijzen en voorwaarden (Undersigned)*

  Velden met een sterretje* zijn verplicht! (Fields with an asterisk * are mandatory!)

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.

  PRIJZEN EN VOORWAARDEN

   

  • Kosten per dag: € 120,-
  • De vakantieopvang is van maandag t/m vrijdag.
  • Een vakantieopvangdag bij BOON is van 08:00 – 18:30 uur.
  • Bij het tekenen van de overeenkomst dienen de dagen waarvan gebruik zal worden gemaakt gedurende de vakantie worden opgegeven. Eén week voor de geboekte dagen kunnen deze data nog worden veranderd of geannuleerd zonder dat daarvoor kosten worden berekend.
  • Indien vakantieopvang-deelnemers mee willen op de z.g. ‘uitjes’ dan zal daarvoor een extra bijdrage verschuldigd zijn.
  • Indien uw kind(eren) door ziekte verhinderd zijn op de opgegeven dag, kan deze dag op een ander moment in de vakantie worden ingezet.
  • Beleefd verzoeken wij u de vakantieopvangovereenkomst, z.s.m. getekend voor akkoord, aan BSO BOON te retourneren opdat i.v.m. de te verwachten drukte, geen kinderen teleurgesteld zullen worden omdat plaatsing niet meer mogelijk is.
  • De vooruitbetaling van het totale bedrag dient vóór het begin van de vakantie voldaan te zijn.