Visie-BSO-BOON

VISIE BOON

De visie van BOON is dat Bewegen bij BOON begint omdat BOON van mening is dat kinderen moeten bewegen. Zij zitten al de hele dag op school en daar is inmiddels beweging geen item meer. Dus bij BOON vindt u geen computerspelletjes, geen tv’s, geen gebruik van mobiele telefoons of iPads. Nee, juist omdat bewegen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind zijn beide vestigingen van BOON gevestigd, bij of aan, sportvelden. In een heerlijke omgeving, buiten de aanvliegroutes van Schiphol, is buiten spelen een gezond en plezierig vermaak.