BSO BOON een Veilige, Vertrouwde en Sportieve naschoolse opvang!

Kinderen zijn groeiende, zich ontwikkelende en lerende individuen. Een belangrijk doel is om de kinderen te stimuleren zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ieder kind is uniek.

Wij willen daarom de eigenheid, het unieke van ieder kind, optimaal tot ontwikkeling laten komen en zorgen dat op die manier een gevoel van eigenwaarde wordt gecreëerd.

pedagogische speerpunten

Daarbij wordt er in de eerste plaats gestreefd naar een klimaat waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht, waar rekening wordt gehouden met de behoeftes van elk kind maar waar tegelijkertijd duidelijke omgangsvormen heersen.

Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het van belang te zorgen voor een beschermende omgeving waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen.

De begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen een vertrouwensrelatie met hen aangaan en vanuit die basis vertrouwd raken met BOON. Respect voor elk kind is een van de belangrijkste voorwaarden voor deze vertrouwensrelatie.

Vanuit deze visie geven wij de kinderen ruimte om zelf keuzes te maken en nieuwe activiteiten te ontdekken, waarbij het van belang is dat er een balans bestaat tussen veiligheid en exploratie.

Kinderen profiteren van de toegevoegde waarde van het samenzijn in een groep. Dit bevordert hun sociale vaardigheden, hun sociale intelligent wordt geprikkeld en ontwikkeld zich verder. Daarnaast hechten wij waarde aan het stimuleren van persoonlijke competenties met als uitgangspunt dat kinderen spelenderwijs leren en hun eigen ontwikkelingsproces te sturen.

Sport&Spel is bij ons het middel om plezier te hebben, je te ontwikkelen en je verborgen talenten te ontdekken!

Vanuit deze visie heeft BOON 5 pedagogische speerpunten opgesteld:

 1. Het bieden van een gevoel van “emotionele” veiligheid voor kinderen.
 2. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van de “persoonlijke” competentie.
 3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van “sociale” competentie.
 4. Het bieden van de kans om zich “normen en waarden” eigen te maken.
 5. Het stimuleren van de “motorische” ontwikkeling.

In het werken met de kinderen richten wij ons op de volgende competenties:

 1. Emotionele competentie: Kijk, ik mag er zijn!
  1. Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens.
 2. Sociale Competentie: Kijk, we doen het samen!
  1. Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens, samen spelen en elkaar helpen.
 3. Motorische / zintuigelijke competenties: Kijk ik beweeg / Kijk, ik ervaar en ontdek!
  1. Het plezier hebben in bewegen en leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, fietsen, springen (grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen rijgen, oog-hand coördinatie (fijne motoriek). Het opdoen van ervaringen door middel van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken (zintuigelijke competentie)
 4. Taal en communicatie competentie: Kijk ik maak contact, luister, praat en begrijp!
  1. Het begrijpen en genieten van taal, benoemen, praten, zingen en lezen.
 5. Cognitieve competenties: Kijk, ik voel, denk, begrijp en ontdek!
  1. Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten.
 6. Morele competentie: Kijk, ik ben een lief, goed kind!
  1. Het er graag bij willen horen en verlangen naar goedkeuring. Open staan voor regels en rituelen.
 7. Expressieve en beeldende competentie: Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken!
  1. Het zich uiten in klank, kleur, geur, smaak, vorm of beweging.
spelende kinderen

Inspectierapporten

Een GGD-inspectie wordt uitgevoerd op basis van een checklist die bestaat uit ruim 100 items. De items worden met een voldoende of onvoldoende beoordeeld. Wij vinden het erg belangrijk dat de GGD  jaarlijks inspecties uitvoert zodat de transparantie binnen de kinderopvang wordt vergroot en de kwaliteit wordt gewaarborgd. Hieronder vindt u de links naar de GGD rapporten van onze vestiging. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie vestigingsmanager of op de website van de GGD.

Inspectierapport BOON Escapade / Inspectierapport BOON De Meerkamp

kleuren-BSO-BOON-logo