Skip to main content

Aanvraag formulier extra vervoer

  Gegevens Kind (Child data)

  Naam kind (Child name)*

  Sport / Muziek Vereniging (Sports / Music Association)*

  Lesdag (Lesson day)*

  Starttijd les (Start time lesson)*

  Aanwezig zijn om (Being present at)*

  BSO BOON brengt enkel uw kind(eren) naar de externe sportles, u moet zelf zorgdragen voor het ophalen.

  Gegevens Ouder (Data Parent)

  Ouders/verzorger (Parents/ Caretaker)*

  Email ouder(s)/ verzorger(s) (Email Parents/ Caretaker)*

  Telefoon ouder(s)/ verzorger(s) (Phone Parents/ Caretaker)*

  Naam Contractant (Contractor name)*

  Akkoord door ouder verzorger (Agree by parent caretaker)

  Het is aanvrager bekend dat deze aanvraag pas verwerkt kan worden als het formulier compleet is ingevuld en aan de bij BSO BOON geldende spelregels is voldaan. Indien akkoord dan ontvangt verzoeker een e-mail ter bevestiging. Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen. (The applicant is aware that this application can only be processed if the form has been completed and the game rules applicable at BSO BOON have been complied with. If agreed, the applicant receives an e-mail for confirmation. Applicant irrevocably declares that he / she is authorized to make this application.)

  Velden met een sterretje* zijn verplicht! (Fields with an asterisk * are mandatory!)

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.

  BSO BOON Amstelveen brengt de kinderen naar de volgende sportverenigingen:

  Vanaf BOON ESCAPADE: RKAVIC / HIC / Health City

  Plaatsing op BOON ESCAPADE en zwemles bij DE MEERKAMP.

  Naar andere Sport en Muziek verenigingen biedt BSO BOON Amstelveen de volgende mogelijkheden:

  • Incidenteel vervoer – vervoerskosten:
   • Extern vervoer PER RIT: €10,00
  • Structureel vervoer – vervoerskosten:
   •  Extern vervoer structureel PER RIT €9,00.

  Gaan jij en je vriendjes / vriendinnetjes gezamenlijk naar de sport of muziekles dan hebben wij speciale tarieven.

  • De sportles of muziekles dient plaats te vinden binnen Amstelveen.
  • Uw kind kan op zijn vroegst op maandag, dinsdag en donderdag om 17:00 uur bij de sportles of muziekles aanwezig zijn. Op woensdag en vrijdag is dit 13:30 uur.

  Tevens zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • BSO BOON Amstelveen kan ondanks bovengenoemde spelregels uitsluitend extra vervoer aanbieden indien dit in te passen is. Inschrijven geeft dus geen garantie voor vervoer.
  • De aanvraag dient minimaal 10 dagen voor aanvang in bezit van BOON te zijn.
  • Aangevraagde vervoersdagen kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Hierna zullen de kosten door gefactureerd worden.
  • BOON bevestigt de aanvraag schriftelijk indien aan het verzoek kan worden voldaan.