Sport&Spel is bij ons het middel om plezier te hebben, je te ontwikkelen en misschien wel verborgen talenten te ontdekken!

Activiteiten Programma

Kinderen blaken van energie en willen actief zijn, bewegen, sporten, nieuwe spelen ontdekken of creatief aan de slag. Om aan die vitaliteit tegemoet te komen, verzorgt BOON een groot aantal activiteiten, pedagogisch en didactisch afgestemd op basisschoolleerlingen.

BOON wil daarmee bereiken dat kinderen niet langer uren voor de tv hangen of met hun (spel)computer bezig zijn. Buiten deze media is er immers veel meer dat hen kan boeien.

De kinderen hebben zelf veel invloed in de activiteiten die ze willen gaan doen, ook binnen de activiteiten is er veel aandacht voor de individuele ontwikkeling en wensen van het kind.

Wij zien een kind als een eigen persoonlijkheid die zich vrij en onbevangen in zijn eigen tempo en belevingswereld moet kunnen ontwikkelen. Activiteitenprogramma - BSO BoonTijdens deze ontdekkingstocht staan wij coachend, kijkend, luisterend en begrijpend naast het kind om structuur, veiligheid, vertrouwen en voldoende uitdaging te bieden. BOON creëert een stimulerend klimaat met mogelijkheden voor het kind om de eigen fantasie te ontwikkelen en initiatief te nemen.

Activiteitenaanbod

Spelen is een aangeboren behoefte. Kinderen gaan altijd spelen. Via spel verwerken kinderen de dingen die zij dagelijks beleven of kunnen ze hun energie kwijt. Kinderen in de schoolleeftijd ontwikkelen graag hun talenten en vaardigheden. De BSO is te typeren als een vrijetijdsvoorziening en/of een activiteitencentrum.

Er wordt een breed pakket van (spel)activiteiten aangeboden, waarmee we aansluiten bij deze behoefte aan spelen en ontwikkelen van kinderen. Wij maken onderscheid in vrije activiteiten, open activiteiten, gestructureerde activiteiten en vakantie activiteiten.Activiteitenprogramma

Vrij activiteiten / Open activiteiten / Gestructureerde activiteiten

Activiteitenprogramma vrije activiteiten

Vrij activiteiten (de vrij spel momenten)

 • Kinderen kiezen zelf wat zij willen gaan doen. Deze activiteiten ontstaan spontaan uit een idee van het kind.
 • De begeleider houdt toezicht, biedt ondersteuning en speelt mee.

Open activiteiten

 • Tijdens de vrij spel momenten zijn er begeleiders die geregeld een activiteiten aanbieden. De duur en de inhoud van de activiteit is altijd aangepast op het moment van vrij spel en de behoefte van de kinderen.
 • Deelname is een vrije keus. Als een kind eenmaal heeft gekozen, dan stimuleren wij hem om dit ook af te maken. Dat hoort bij de verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt.

Gestructureerde activiteiten

 • Kennis maken met een breed spectrum aan vernieuwende activiteiten en ontwikkelen van kennis op verschillende terreinen.
 • Aangeboden door vakdocenten, begeleiders of in samenwerking met sportclubs en culturele instellingen.
 • Uitdagende, vernieuwende activiteiten waarbij kinderen inspraak hebben op de invulling van het programma. Verschillende werkvormen worden toegepast bij het aanbieden van de activiteiten. Zo zijn er cluster weken (kinderen uit het cluster kiezen een activiteit die ze voor 2 – 3 weken volgen), thema weken (er wordt gewerkt in een bepaald thema), kids keuze week (kinderen kiezen door middel van stemmen en overleg hoe de middag ingevuld gaat worden), BOON breed activiteiten (verschillende clusters doen hieraan mee), toernooien en kennismakingsweken (er wordt een nieuwe trend / activiteit aangeboden).
 • Activiteiten waar kinderen iets van leren op het gebied van drama & muziek (podium), sport&spel, natuur & techniek (science) en kunst & creatief (creatief).
Huiswerk Begeleiding

Huiswerk Begeleiding

Sommige kinderen hebben moeite om mee te komen in de klas, vinden het lastig om zichzelf te motiveren of kunnen wel wat hulp gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen. Extra persoonlijke begeleiding, 1 op 1 of in kleine groepjes tijdens de BSO-uren, kan dan uitkomst bieden.

Samen met ouders en kind is het mogelijk een programma op te stellen om te focussen met het kind op de gebieden die om extra aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld:

 • Incidenteel huiswerk begeleiding
 • Extra uitleg, achterstand wegwerken
 • Extra aandachtbehoefte door bijv. dyslexie of dyscalculie