Skip to main content

Ruildag bij BSO BOON

Ruildagen

 • Ruildagen kunnen worden aangevraagd op de website www.bsoboon.nl > formulieren > aanvraag ruil dag
 • Ruildagen kunnen minimaal 1 werkdag van te voren worden aangevraagd
 • Ruildagen kunnen alleen worden goedgekeurd binnen de mogelijkheden van BSO BOON., d.w.z. dat er zowel plaats in de groep als op het vervoer is.
 • Bij het ruilen dan een korte naar een lange dag wordt er een extra toeslag berekend.
 • Er bestaat geen recht op ruildagen. Ruildagen kunnen slechts worden verzocht indien de oorspronkelijk dag tijdig is afgezegd.
 • Ruildagen zijn gedurende de vakantie onmogelijk indien het een dag met een uitje betreft.

  Gegevens Kind (Child data)

  Naam kind (Name child)*

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)*

  School (School)*

  Datum Afwezig max 7 dagen van te voren (Date Absent max 7 days in advance)*

  Datum ruilen voor (aanwezig) max 7 dagen (Exchange date for (present) max 7 days)*

  Ophaaltijd (Pick up time)*

  Gegevens Ouder (Data Parent)

  Ouders/verzorger (Ouders/verzorger)*

  Email ouder(s)/ verzorger(s) (Email parent(s) / caretaker(s))*

  Telefoon ouder(s)/ verzorger(s) (Phone parent(s) / caretaker(s))*

  Naam Contractant (Contractor name)*

  Akkoord door ouder verzorger (Agree by parent caretaker)

  Het is aanvrager bekend dat deze aanvraag pas verwerkt kan worden indien het formulier compleet is ingevuld en aan de bij BSO BOON geldende spelregels is voldaan. Indien akkoord dan ontvangt verzoeker een e-mail ter bevestiging. Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen. (The applicant is aware that this application can only be processed if the form has been completed and the game rules applicable at BSO BOON have been complied with. If agreed, the applicant receives an e-mail for confirmation. Applicant irrevocably declares that he / she is authorized to make this application.)

  Velden met een sterretje* zijn verplicht! (Fields with an asterisk * are mandatory!)

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.