Skip to main content

Aanvraag Extra dag

U kunt via de Kids Konnect app een extra dag aanvragen.

De volgende voorwaarden van toepassing:

 • Annuleren van een extra dag binnen 24 uur voor aanvang van de opvang wordt aan u doorberekend.
 • De kosten van de extra dag worden geïncasseerd met de eerstvolgende facturering run.

  Gegevens Kind (Child data)

  Naam kind (Name child)*

  Geboortedatum kind (Date of birth of child)*

  School (School)*

  Extra dag (Extra day)*

  Ophaaltijd (Pick up time)*

  Keuze Vestiging (Choice of location)*

  Gegevens Ouder (Data Parent)

  Ouders/verzorger (Parents / Caretaker)*

  Email ouder(s)/ verzorger(s) (Email Parents / Caretaker)*

  Telefoon ouder(s)/ verzorger(s) (Phone Parents / Caretaker)*

  Naam Contractant (Contractor name)*

  Akkoord door ouder verzorger (Agree by parent caretaker)

  Het is aanvrager bekend dat deze aanvraag pas verwerkt kan worden indien het formulier compleet is ingevuld en aan de bij BSO BOON geldende spelregels is voldaan. Indien akkoord dan ontvangt verzoeker een e-mail ter bevestiging. Aanvrager verklaart onherroepelijk dat zij/hij gemachtigd is deze aanvraag te doen. (The applicant is aware that this application can only be processed if the form has been completed and the game rules applicable at BSO BOON have been complied with. If agreed, the applicant receives an e-mail for confirmation. Applicant irrevocably declares that he / she is authorized to make this application.)

  Velden met een sterretje* zijn verplicht! (Fields with an asterisk * are mandatory!)

  BSO BOON ESCAPADE, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020-4721300, E-mailinfo@bsoboon.nl, Websitewww.bsoboon.nl, KvK:33098423, IBAN:NL61RABO0101381611, BTW:0014.50.712.B01, LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON is een onderdeel van Sportondersteuning Nederland B.V.