BOON-MUZIEKLESSEN-kop

Het afgelopen schooljaar waren de muzieklessen een groot succes.

De ouders van de kinderen die in het verleden al muziekles hebben gehad, hebben waarschijnlijk gedacht ‘Waar blijven dit jaar de muzieklessen’, ‘Is BOON is met de muziek mee?’.

Wij zijn blij met onze muziekdocente mevrouw Limor Narkis, afgestudeerd aan het conservatorium met als hoofdvakken gitaar en piano, die met groot enthousiasme ook dit jaar weer de muzieklessen vormgeeft bij BSO BOON.

Vanaf week 46 (11 november 2019) start BSO BOON de muzieklessen zowel voor nieuwe kinderen als voor kinderen die vorig jaar ook al les hadden. De lessen worden gegeven opéén van de locaties van BSO BOON met kinderen van beide locaties. De muzieklessen zijn op maandag en donderdag en zijn uiteraard gratis (een service vanBSO BOON)! De lessen duren 20 minuten. Per dag zijn er vier lessen mogelijk.

Het aantal kinderen per les is maximaal zes, dus wacht niet te lang met inschrijven. Helaas geldt hier de regel: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Bijgevoegd vindt u het inschrijfformulier dat wij graag vóór vrijdag 8 november ontvangen. Inschrijven uitsluitend via info@bsoboon.nl onder vermelding van ‘muzieklessen’.

Met vriendelijke groet,

TOT ZIENS, TOT BOONS

BOON-MUZIEKLESSEN-footer